+31 6 15516764

1. PRIVACYVERKLARING

Rijwielcentrum Ben Kelleners is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze website benkelleners.nl en de daarbij behorende diensten van Rijwielcentrum Ben Kelleners. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23-12-2023 en met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het doel van dit privacy beleid is om inzicht te geven in welke persoonsgegevens van onze gebruikers door ons worden verzameld en waar deze gegevens precies voor worden gebruikt. Daarbij willen we ook inzicht geven in met wie en onder welke voorwaarden, deze gegevens worden gedeeld.